جمهوری اسلامی ایران
شهرداری فرمهین

شهرداری فرمهین

سال رشد تولید با مشارکت مردم
واحد مالی
واحد مالی

نام:حمیدرضا
نام خانوادگی:قربانپور
مدرک تحصیلی:لیسانس
سمت:مسئول امور مالی و ذیحساب

شرح وظایف مسئول امورمالی :

1ـ رهبري و اداره امور درآمد ، كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.
2ـ نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.
3ـ نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .
4ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.
5ـ نظارت و كنترل عمليات مالي شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.
6ـ نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.
7ـ نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.
8ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .
9ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.
10ـ ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.
11ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.


اشتراک گذاری صفحه: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام

واحد مالی, شهرداری فرمهین, فراهان
وضعیت آب و هوا
در حال دریافت اطلاعات ...
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق فرمهین
اذان صبح
۰۴:۳۹:۰۹
طلوع خورشید
۰۶:۱۶:۱۹
اذان ظهر
۱۳:۱۷:۴۷
غروب خورشید
۲۰:۱۸:۴۹
اذان مغرب
۲۰:۳۸:۳۸
نیمه شب
۰۰:۲۸:۵۹
ارتباط با ما
آدرس: استان مرکزی، فرمهین، بلوار امیرکبیر، شهرداری فرمهین
کدپستی: 3953117334
تلفن تماس: 33722500-086
فکس: 33722411-086
پیامک: 30004602030405
پست الکترونیکی: info@farmahincity.ir